2017 m. rugsėjo 23 d. namų darbai 1-ai klasei

rugsėjo 24, 2017

SKAITYMAS

Garsiai ištarkite visus žodžius pratybų sąsiuvinyje psl. 9

RAŠYMAS

Antroje perlenkto lapo pusėje nematant užrašyti visus 10 žodžių. Pasitikrinti ar teisingai.

Po brūkšniu yra  5 sunkesni žodžiai tiems, kurie nori išmokti daugiau.

(lapas prisegtas apačioje)

ŽODYNO TURTINIMAS 

Skaičiai. Pratybų sąsiuvinis psl. 111

Žodžių rašymas 1