2017 m. lapkričio 18 d. namų darbai 1-ai klasei

lapkričio 27, 2017

RAŠYMAS

Pratybų sąsiuvinis psl. 42-43, pratimas #3.

SKAITYMAS

Skaitykite žodžius pratybų sąsiuvinyje, psl. 38

ŽODYNO TURTINIMAS

Nauji žodžiai iš žodžių lapo (dvigarsiai su i)

KALĖDŲ EGLUTEI

Mūsų klasei kol kas numatyta dainuoti tik vienos dainos priedainį, bet siūlau pasikartoti visos dainos žodžius, o priedainį išmokti tvirtai.

1. Man žirgelis greitas, ristas. Ir važelis lekia, slysta. 

Per laukelį, per girias į bažnyčią lekiam mes!

Dzingu lingu, dzingu lingu. Žvang, žvang. Žvang, žvang.

Dzingu lingu, dzingu lingu. Žvang, žvang. Žvang, žvang.

Dzingu lingu, dzingu lingu. Žvang, žvang. Žvang, žvang.

Dzingu lingu, dzingu lingu. Dzin! Dzin! Dzin!.

 

2. Eglių šakos apšarmoję, baltu sniegu apsikloję,

Kiek žvakučių ant šakų mėnesienoj žibančių!

Dzingu lingu…

 

3. Kur girdi visur skambučiаi, vien varpeliai, vien žvangučiai.

Ir jautiesi tarsi rojuj – per Kalėdas Lietuvoje!

Dzingu lingu…

Žodžių rašymas 8