10/28-11/04 namų darbai

lapkričio 02, 2017

  1. Perskaityti išdalintą tekstą apie Vėlines ( velines ). Išsiversti nežinomus žodžius. Būti pasiruošus tekstą aptarti klasėje.
  2. Parašyti 5-6 sakinių rašinėlį tema „Vėlinės ar Halloween?“