10/07-10/14 namų darbai

spalio 12, 2017

1. Perskaityti Vinco Krėvės Mickevičiaus „Milžinkapio“ I-VI dalis (literatūros vadovėlio 298-304p.) Išsiversti nežinomus žodžius (be tų, kurių paaiškinimai buvo iteikti klasėje).

2. Kiekvieną dalį (I-VI) apibendrinti vienu sakiniu-santrauka (ką toje dalyje autorius norėjo pasakyti; pagrindinė mintis).