Spalio 26 – lapkričio 2

October 28, 2019

Pasikeitė mūsų dienotvarkė – Tautinių šokių pamoka dabar paskutinė pamoka. Tikybos pamoka dabar vyksta po pirmos pertraukos.
Pareitą savaitę musų klasę persikelė į kampinio buto kur randasi perėjęs mašinų aikstė. Atrodo visiems studentams patinka naują vietą. Gausim geresnį stalą ir rašymo lenta per sekančias savaites.
 
Dėmesio: VĖLINĖS – lapkričio 2 d., 9 val. iki 10 val. visi kviečiami į Forest Lawn kapinese. Jaunimas praves susikaupimą ir maldas už mirusiūjų vėles, lankysime 250 lietuvių kapus. Prašome atsinešti gėlyčių papuošti kapus; mokykla parūpins vėliavėles. Aš perdaviau studentams žemėlapį kaip nuvaziuoti į kapines.
 
Šios savaitė namų darbai:
 
Spalio 26 – lapkričio 2 d.
Prat. knyg.: 25-27 psl. 
Skaityti: Vėlinės, 14-15 psl. 
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.    
Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas. 
 
Iki pasimatymo šeštadienį!
 
Mokytojas Jonas