Spalio 24 ir 31

October 27, 2020

Spalio 24 Klasės Darbai:
Prat. knyg.:  25-27 psl.
Skaityti:  Vėlinės, 14-15 psl.
Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
ND:
  • Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.
  • Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
Spalio 31 Nėra Pamokų:
Privalomi namų darbai:
Prat. knyg.:  28-31 psl.
IR/ARBA
Skaityti: Senovės lietuvių tikėjimas, 16-17 psl.
IR/ARBA
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
IR/ARBA
Rašinėlis:  Parašyti apie “Vėlines” arba apie “Kapų lankymą” (bent 8 sakinius)
Jeigu norite: Paskaityti įdomius faktus apie Vėlines https://welovelithuania.com/velines-ilges-idomus-faktai/
Primenu – nėra pamokų spalio 31 d. 
Šeimos gavo nuorodą į specialią Vėlinių programą, Bostono mokyklos organizuojamą su kanklininke iš Lietuvos, lapkr.1 d.
Į Forest Lawn organizuotai nevažiuojame. Kun.Tomas siūlo atskirai aplankyti savo artimųjų kapus, nusifotografuoti prie jų, ir jam pasiųsti foto.