Sausio 30  – vasario 6:

February 01, 2021

Sausio 30  – vasario 6:
Prat knyg:  56-58 psl.
Skaityti:  Pirmoji lietuviška knyga , 38-39 psl. ARBA

Lietuvos nepriklausomybės šventė, 40 psl. 
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.   
ND:
  • Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.
  • Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
 
Prašome užsiregistruoti ir užsimokėti už antrą semestrą.  Informaciją galite rasti čia: