March 14-21 E-mail to the teachers by March 21

March 14, 2020

kovo 14 – 21  Atsiųskite mokykojoms iki kovo 21d.

Prat knyg.: 88 – 91 psl. (Pamoka ir Pratimas 14)

Skaityti:  Gyvatė, 173 psl.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.   

Rašinėlis:  Gyvatė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.