kovo 28 – balandžio – 18:  Atsiųskite mokykojoms iki balandžio 18d.

April 05, 2020

Mieli tėveliai,
 
Tikiuosi, kad visi sveikai laikotės namie. Didelis Ačiū šeimom kur kas savaitę laiku atsiunčia darbus, tačiau nepamirškite prisegti ‘skaitymo lentelę’ ir ‘penkis naujus žodžius’. Namų Darbai nera 100% atlikti jeigu jų neprisegat. Jeigu reikia medžiagos skaitymui, aš rekomenduoju: http://laikaivaikams.org/web/home/index.html Ten rasite trumpus straipsius: “Mūsų laikai, Lietuvos akimis žiūrint. Skirta išeivijos jaunimui.  
 
PRIMENU – renkame medžiagą 2019-2020 Metraščiui.  Prašau Kudirkų ir Lake šeimų  – būtinai persiūskite jūsų vaikų, šių metų mėgstamiausią rašinėlį Metraščiui.
Didelis, didelis ačiū visom šeimom kur persiuntė rašinėlius. 
 
NAUJIENA: Prašome atsiųst mokytojom VISUS – iki šiol užduotus Namų Darbus  -iki balandžio 18d. (jeigu dar nepersiųntėt). 
 
kovo 28 – balandžio 4  
Prat knyg.: 96 – 100 psl. (Pamoka ir Pratimas 16)
Skaityti: Pavasaris Lietuvos laukuos, Skambėk pavasarėlį, Pumpurėliai, Velykų rytą, 176-179 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
Tikyba:  Susitaikykite su tėveliais, kitais šeimos nariais, ir Dievu (atsiprašykite už nuodėmes).  Šiuo laiku būtumėm ėję išpažinties bažnyčioje.
 
balandžio 4 – 18  Atsiųskite mokykojoms iki balandžio 18d.  
Skaityti:  Velykos Lietuvoje, psl. 179-181
Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.
Rašinėlis (Rašymas ir Tikyba):  Velykos
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.