April 25 – May 2

April 26, 2020

balandžio 25 – gegužės 2  Atsiųskite mokytojoms iki gegužės 2d.

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Prat. knyg.:  106 – 110 psl.  (Pamoka ir Pratimas 18)

Skaityti: Ąžuolas, 185 psl.

Dainavimas:  Raskite ir padainuokite (nereikia perrašyti) dainą apie ąžuolą(us), pavyzdžiui:  “Augo girioj ąžuolėlis” arba “Kaip verkiančio smuiko”

https://www.youtube.com/watch?v=gO60ihXgcoI

https://www.youtube.com/watch?v=dYtVDf6uNTM

Nupieškite ąžuolą.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.