Balandžio 7, 2018

balandžio 05, 2018

Šeštadienį grįžtame į mokyklą. Mokykloje lankysis Jo Ekselencija vyskupas Bartulis, kuris sekmadienį suteiks  kandidatams Sutvirtinimo sakramentą 11 val.lietuviškų mišių metu. Prašome gausiai dalyvauti pasveikinti mūsų jaunimą einant subrendusių krikščionių keliu.

Nuoširdžiai dėkojame mokytojai Žydrai van der Sluys už jaunimo paruošimą – dviejų metų programa, pamokos, susikaupimas, įscenizacijos, diskusijos, rekolekcijos, geri darbeliai, šventės organizavimas, parama, kantrybė. Žydra yra Dievo dovana mūsų parapijai. Įvertinkime jos ir visų mokytojų pastangas.

Motinos Dienos minėjimo data pakeista į geg. 5 d., 12 val. Kviečiame mamytes ir tėvelius. Pagerbsime visus.

Lankomumas ir darbų atlikimas – mokiniai , kurie praleido daug šeštadienių ir neatliko visų praleistų klasės ir namų darbų, rudenį nebus keliami į sekančią klasę. Prašom DABAR tartis su mokytojom ir vedėja. Primenu kad vyresnėse klasėse reikia atsiskaityti ne tik už lietuvių kalbos pamokas , bet ir už Istorijos/Geografijos ir Tikybos užduotis.